Istoric

Agenda Naţională de Business din Moldova (ANB) a fost lansată în premieră în decembrie 2007, când şase cele mai influente la acel moment asociaţii de business s-au întâlnit la o masă rotundă cu experţii IDIS „Viitorul” şi cu misiunea Centrului de Antreprenoriat Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ din Statele Unite ale Americii (CIPE).

Prima Agendă Națională de Business a fost creată în 2007, reprezentând atunci consensul pe marginea priorităților a cinci asociații de afaceri. A două Agendă a fost creată în anul 2009, reprezentând deja viziunile a 15 asociații de afaceri și camere de comerț și industrie. În 2012 ANB reprezenta viziunile a 30 de asociații de business, iar din 2015 Agenda Națională de Business rezprezintă mai mult de 35 de asociații și filiale ale camerei de industrie și comerț. Tot în anul 2015, cu suportul logistic a CCI, sub coordonarea IDIS „Viitorul”, a fost creată Agenda Locală de Business (ALB), având ca scop identificarea și propunerea soluțiilor orientate spre dinamizarea creșeterii economice la nivel local.

Pe parcursul anilor, iniţiativa s-a transformat într-o platformă comună de susţinere a Agendei Naţionale de Business, care cuprinde la moment reprezentanţi a peste 35 dintre cele mai influente şi active asociaţii de business la nivel naţional şi Camere de Comerţ la nivel regional care, împreună cu comunitatea de experţi, doresc să influenţeze politica economică, prin participarea lor activă şi transparentă în procesul decizional în domeniul reglementării activităţii de afaceri în Moldova.

Platforma ANB din Moldova este constituită pe principii clare şi democratice pentru a consolida poziţia comună a business-ului în relaţiile cu autorităţile publice, ceea ce ne permite să unim eforturile şi să ne alăturăm în dialogul public-privat al altor platforme şi grupuri de lucru de business influente în Moldova.