Oferirea posibilității companiilor de a se înregistra ca plătitori de TVA imediat după înregistrare

Oferirea posibilităţii companiilor de a se înregistra ca plătitori de TVA imediat după înregistrare, fără condiţii de plafonare

Odată cu intrarea în vigoare a politicii bugetar fiscale pentru anul 2015, agenții economici au obţinut posibilitatea să se înregistreze benevol în calitate de plătitori ai T.V.A., chiar dacă valoarea livrărilor de mărfuri și servicii efectuate de aceştia este mai mică de 100 mii lei.

ANB/ IDIS a pledat pentru ca subiecţii economici trebuie să aibă posibilitate să se înregistreze ca plătitori de TVA benevol şi în orice moment, fără condiţii suplimentare şi numai în baza cererii prezentate la inspectoratele fiscale teritoriale.

Oferirea posibilităţii companiilor de a se înregistra ca plătitori de TVA imediat după înregistrare, fără condiţii de plafonare a fost realizată odata cu aprobarea politicii bugetare de stat în anul 2015.

Oferirea posibilităţii companiilor de a se înregistra ca plătitori de TVA imediat după înregistrare, fără condiţii de plafonare a fost realizată odata cu aprobarea politicii bugetare de stat în anul 2015.