Aducerea actelor vamale ce ar permite agenților economici să planifice singuri mărimea plăților

Aducerea actelor vamale care ar permite agenţilor economici să planifice desinestătător şi în prealabil mărimea plăţilor vamale, timpul necesar pentru procedurile de import şi export, setul de documente necesar etc.

Sistemului de Tarif Vamal Integrat al Republicii Moldova (TARIM) a devenit un instrument obligatoriu după intrarea în vigoare a modificărilor la legea cu privire la aprobarea Nomenclatorului Combinat al Mărfurilor.

A fost aprobată HG nr. 1043 din 23.12.2013 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul RM. Aceste modificări au scopul transpunerii normelor şi procedurilor UE în cadrul regulator naţional. Regulamentul stipulează lista actelor necesare pentru confirmarea valorii în vamă a mărfurilor importate, actele suplimentare ce pot fi solicitate de către Serviciul Vamal (SV) în cazul constatării unor divergenţe sau a constatării riscului subevaluării. În cazul în care metoda de determinare a valorii în vamă în baza valorii tranzacţiei ori în baza preţului efectiv plătit nu poate fi aplicată, Regulamentul stabileşte că SV trebuie să indice motivul neacceptării primei metode.

La fel, se reglementează condiţiile şi modalitatea de aplicare a metodei de rezervă de determinare a valorii în vamă. Prin Ordinul SV nr. 445 din 17.10.2014 a fost aprobat Regulamentul privind amânarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate. Acesta reglementează cazurile de amânare a determinării definitive a valorii în vamă la solicitarea declarantului, procedura de amânare a determinării definitive a valorii în vamă.

A fost elaborat proiectul HG ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor cu referire la valoarea în vamă a mărfurilor”. Proiectul are ca obiective principale implementarea prevederilor europene de declarare şi control a valorii în vamă, respectarea dreptului agentului economic de a dispune de mărfuri în cazul în care la momentul vămuirii acesta nu poate fi confirmată valoarea în vamă, cu condiţia depunerii unei garanţii.

Cu ajutorul Programului BRITE este implementată baza de date TARIM, care poate fi accesată electronic şi are menirea să informeze solicitanţii referitor la: lista exactă a mărfurilor supuse controlului; lista exactă a actelor permisive pentru categoriile respective de mărfuri; lista exactă a organelor de control și permisive. Din 1 martie 2015 a intrat în vigoare Legea privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. Aceasta a unificat într-un singur document nomenclatura tarifară şi cea statistică, precum şi tarifele vamale la importul mărfurilor.

Noile reguli presupun sincronizarea utilizării Nomenclaturii combinate a mărfurilor cu UE şi oferă posibilitatea companiilor să declare importul mărfurilor prin orice punct vamal în regim online.

Pentru evitarea litigiilor, în lege a fost introdusă o regulă unică, ce va fi aplicată în cazul apariției divergențelor legate de clasificarea și codificarea mărfurilor. În asemenea cazuri vor fi aplicate Notele explicative ale Convenției Internaționale privind Sistemul Armonizat de Descriere și Codificare a Mărfurilor.

Aplicarea TARIM va reduce riscul interpretării eronate a legislației de colaboratorii vamali, oamenii de afaceri și brokerii vamali; va accelera procesul de vămuire și va asigura transparența acestuia. Drept instrument de implementare a TARIM va deveni o comisie inter-departamentală creată de Guvern. Regulamentul privind activitatea acestei Comisii a fost elaborat de Serviciul Vamal, și în rezultatul intervenției Secretariatului CE, reprezentanții comunității de afaceri au fost incluși în calitate de participanți în Comisia TARIM.

Aplicarea TARIM a redus riscul interpretării eronate a legislației de colaboratorii vamali, oamenii de afaceri și brokerii vamali; a accelerat procesul de vămuire și a asigurat transparența acestuia.