Audierile publice

În demersul său de reglementare a activității mediului de afaceri și de identificare a soluțiilor pentru depășirea obstacolelor din calea businessului din Republica Moldova, echipa Agendei Naționale de Business a utilizat o serie de variate instrumente de advocacy și comunicare în dialogul cu autoritățile.

De această dată, ANB și-a propus ceva nou și unic pentru Republica Moldova – Audierile Publice. Asociațiile de business și-au propus să influențeze politicile publice și cadrul legislativ cu referire la mediul de afaceri prin intermediul Audierilor Publice.

Acestea presupun desfăşurarea organizată a discuţiilor pe marginea unui subiect, prin înscrierea prealabilă a vorbitorilor şi, după caz, prezentarea succintă în formă scrisă a recomandărilor, unde Comisia de Inițiere a audierilor publice prezintă tema discuţiei, adresează, după caz, întrebări şi ia act de recomandările şi opiniile participanţilor la audieri, fără a-şi exprima poziţia faţă de recomandările şi opiniile expuse.

Audierile publice sunt organizate de o comisie de lucru, care stabileşte regulile de organizare şi desfăşurare a discuţiilor şi ordinea vorbitorilor. Regulile respective se aduc la cunoştinţa părţilor interesate la începutul audierilor publice. Anunţul despre desfăşurarea audierilor publice, în care se face referinţă la data, locul şi subiectele discuţiilor, se face public. Recomandările parvenite în cadrul audierilor publice se înregistrează în procesul-verbal privind consultarea publică a părţilor interesate.

În perioada 2014 - 2017 Agenda Națională de Business a organizat mai multe audieri publice:

  1. Audiere publică: Transparența în activitatea Parlamentului: reguli clare și obligatorii pentru toți!
  2. Audiere publică: Cum poate ghişeul unic să devină o soluţie eficientă pentru serviciile publice prestate businessului la nivel local?
  3. Audiere publică: În ce măsură sistemul educaţional din Republica Moldova satisface nevoile de forţă de muncă ale companiilor?
  4. Audiere publică: Amenzile şi penalităţile fiscale – un stimulent pentru conformarea benevolă sau barieră pentru întreprinzătorii din Republica Moldova?

Regulamentul audierilor publice

Procedura audierilor publice

Îndrumar de depoziție

Importanța martorului