Implementarea unui mecanism de responsabilitate a funcționarilor publici față de business

Implementarea unui mecanism de responsabilitate personală şi instituţională a funcţionarilor publici şi a instituţiilor publice faţă de acţiunile întreprinse

Funcționarii publici nu au astăzi nicio responsabilitate pentru deciziile luate, ce ar dăuna în consecință mediului de afaceri. Lipsa responsabilității pentru propriile decizii il poate face pe funcționarul public să ia decizii necibzuite care pot afecta nu doar anumite companii, dar si sectoare întregi ale economiei naționale.

Începând cu anul 2010, Agenda Națională de Business a propus să fie instituit mecanismul de sancţionare a funcţionarilor publici şi a conducătorilor autorităţilor publice pentru nerespectarea cadrului normativ care reglementează activitatea de întreprinzător.

Cu părere de rău, ținem să menționăm ca situația în vederea implementării unui mecanism de responsabilitatea personală și instituțională a funcționarilor publici a rămas neschimbată.

Din păcate, nu a fost instituit și implementat niciun mecanism de responsabilitatea personală și instituțională a funcționarilor publici.