Aplicarea prezumţiei de nevinovăţie mediului de afaceri în relaţiile cu organele de control

Aplicarea „prezumţiei nevinovăţiei” în relaţiile existente între autorităţile publice (centrale şi locale) şi businessul privat

Una din problemele cu care se confruntă comunitatea de afaceri este lipsa unei delimitări clare a funcţiilor şi prerogativelor organelor însărcinate cu funcţii de control; Mai mult ca atât, instituțiile de control apriori aplică prezumția vinovăției în cadrul controalelor de stat, prin urmare relațiile dintre instituțiile statului si business nu sunt abordate ca între subiecți egali în drepturi. Prin urmare, drepturile agenților economici de multe sunt încălcate ca rezultat a abuzurilor comise de funcționari, iar omul de afaceri este abordat ca fiind infractor.

Deseori se creează impresia că cetățenii și companiile se află in serviciul statului, și nu invers. Mai mult ca atât, din cauza vidurilor legislative ce permit funcţionarilor publici să interpreteze în mod arbitrar actul normativ omul de afaceri chiar și dacă se adresează în instanța de judecată nu este sigur că i se va face dreptate.

Totodată, lipsa unui mecanism a responsabilităţii personale şi instituţionale a funcţionarilor publici îi elibereaza de orice sancțiuni, chiar dacă deciziile luate de ei au dus prejudiciu agentului economic.

ANB a venit cu o serie de propuneri având ca scop egalarea în drepturi a agenților economici și instituțiilor publice, reducerea numărului de abuzuri din partea instituțiilor statului.

Totodată, a fost organizată audierea publică Amenzile şi penalităţile fiscale – un stimulent pentru conformarea benevolă sau barieră pentru întreprinzătorii din Republica Moldova?

Penalitățile și amenzile fiscale, care până în anul 2014 făceau parte din planul privind colectarea veniturilor la buget din amenzi și penalităti au fost eliminate din legea cu privire la bugetul de stat.

Mai mult ca atât, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat Metodologia de planificare a controlului fiscal în baza analizei criteriilor de risc. Prin Indicaţia Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 05 din 13.02.2015 privind managementul riscurilor de conformare la efectuarea controalelor fiscale, orice dispunere de efectuare a controlului se va executa doar odată cu prezentarea riscurilor de conformare fiscală identificate pentru fiecare contribuabil care urmează a fi supus controlului.

Cu toate acestea, în pofida reducerii numărului controalelor efectuate, suma amenzilor şi penalităţilor de pe urma acestora este în continuă creştere, ceea ce confirmă indirect faptul că amenzile şi penalităţile, chiar dacă au fost excluse din planul bugetului de stat, sunt privite în continuare ca surse importante de completare a veniturilor statului, iar despre majorarea încasărilor de pe urma acestora se raportează ca despre o realizare.

Penalitățile și amenzile fiscale, care până în anul 2014 făceau parte din planul privind colectarea veniturilor la buget din amenzi și penalităti au fost eliminate din legea cu privire la bugetul de stat.