Optimizarea procedurilor de raportare a business-ului față de autoritățile publice

Optimizarea continuă a procedurilor de raportare obligatorie a business-ului faţă de autorităţile publice, creșterea eficienţei şi rapidității procesului şi implementarea sistemelor informaţionale eficiente în domeniul urmăririi impozitelor, inclusiv a mecanismului electronic de guvernare.

Începând cu anul 2011 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernarii "E-Transformare". Prin intermediul acestui program comunitatea de afaceri are acces la un larg spectru de servicii publice, cele mai importante fiind E-raportare.

GHIȘEUL UNIC

Cu toate că există un cadru legal pentru activitatea ghișeului unic, acesta din pacate nu este funcțional, și doar în câteva localități acest ghișeu este semifuncțional, deoarece nu este interconectat cu serviciile desconcentrate. Din problemele legate de ghișeul unic putem menționa următoarele:

  1. Delimitarea confuză/incompletă a competențelor între APC și autoritățile APL.
  2. Imperfecţiunea cadrului legislativ-normativ de reglementare a circuitului documentelor sau la modul mai general, cadrul legislativ şi normativ insuficient, aferent iniţierii şi funcţionării ghişeului unic, determină eficienţa redusă a acestuia în oferirea serviciilor publice.
  3. Implementarea și utilizarea redusă a instrumentelor electronice în prestarea serviciilor publice.
  4. Absenţa principiilor şi a modalităţii de stabilire a tarifelor la serviciile prestate contra-plată.

Până la implementarea sistemului de e-raportare oamenii spuneau că suporta cheltuieli suplimentare, dar și din cauza creșterii riscului de corupție în momentul contactului cu funcționarul public.

GHIȘEUL UNIC

În anul 2016, Agenda Națională de Business cu suportul CCI a organizat audierea publică „Cum poate ghişeul unic să devină o soluţie eficientă pentru serviciile publice prestate businessului la nivel local?”. Chiar dacă exista un cadru legal ce ține de reglementarea ghișeului unic, acesta nu este funcțional din cauza carențelor legale. În cadrul audierii au fost audiate mai multe depozitții și au fost elaborate o serie de propuneri care au fost transmise autorițătilor centrale. În anul 2016 Guvernul a aprobat Mecanismul de gestionare și eliberare a actelor permisive, dar și Planul de acțiuni prin care are ca scop simplificarea procedurii de eliberare a actelor permisive. Implementarea acestui plan se va finaliza la sfârșitul anului 2017.

A fost implementat sistemul e-Raportare în cadrul CNAM, CNAS şi Biroul Naţional de Statistică, serviciul „Declaraţie electronică” de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Prin intermediul „Declaraţiei electronice, în anul 2015, au fost prezentate 68% din totalul declaraţiilor agenţilor economici.

Guvernul a elaborat modificări ale legislației pentru simplificarea procedurilor de raportare a plăților salariale, asigurării obligatorii medicale și sociale de stat. Această inițiativă va reduce numărul de rapoarte de la 5 la 1. În rezultat, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va deveni unica instituție responsabilă de colectarea și procesarea rapoartului consolidat. Noua procedură elimină dublarea datelor raportate și reduce volumul acestora cu cca 40%. Totodată, se elimină obligativitatea de menținere a carnetului de muncă

Odată cu implementarea sistemului de raportare electronică, o parte mare din reprezentanții comunității de afaceri a scăpat de necesitatea prezenței fizice la instituțiile statului precum FISC, CNAS, CNAM, etc. în procesul de raportare contabilă. Acest fapt a dus la minimizarea contactului dintre agentul economic și funcționarul public și a permis agenților economici să își minimizeze costurile legate de timp. Observăm o tendință tot mai aprofundată în rândul agenților economici care se conectează benevol la serviciile electronice de raportare.