Stimularea creşterii nivelului de pregătire profesională a cadrelor întreprinderilor

Stimularea creşterii nivelului de pregătire profesională a cadrelor întreprinderilor prin permiterea deducerii din baza impozabilă a cheltuielilor de educaţie şi instruire a personalului.

Prin Legea nr.324 din 23.12.2013 (politica bugetar fiscală pentru anul 2014), art. 24 al Codului fiscal a fost completat cu un nou alineat (19), care permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului. Ulterior, în Monitorul Oficial din data de 28.02.2014 a fost publicată HG nr. 144 din 26.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului.

În privinţa cheltuielilor pentru studiile profesionale ale angajaţilor, Regulamentul permite angajatorului deducerea lor în scopuri fiscale, la prezentarea unor documente confirmative: a) ordinul intern al angajatorului care specifică lista angajaţilor care beneficiază de studiile profesionale/de perfecţionare profesională; b) contractul, factura sau alte documente care confirmă costurile suportate şi prestarea serviciilor cu studiile profesionale/ perfecţionare profesională a angajaţilor.

Totuşi, în practică, procedura este una destul de complicată şi companiile trebuie să dovedească că cheltuielile cu instruirea personalului sunt într-adevăr necesare, iar acest lucru lasă loc de subiectivism în aplicarea normei respective din partea organului fiscal.

Dat fiind faptul că capitalul uman este o componentă importanta pentru orice economie, agentii economici prin intermediul ANB/IDIS au propus:

  1. Includerea în Codul Fiscal a normelor privind deductibilitatea cheltuielilor educaţionale şi de instruire a personalului.
  2. Eliminarea prevederilor actuale privind impozitarea persoanelor fizice pentru cheltuielile respective suportate de patron.

Realizarea acestor măsuri ar oferi posibilitatea agenților economici să își pregăteasca cadrele calificate de muncă și să investeasca în dezvoltarea lor.

Nu au fost atestate schimbări.

Fără schimbări