Secretariat

Activitățile de secretariat ale Agendei Naționale de Business (ANB) sunt asigurate de echipa IDIS „Viitorul”. Echipa este responsabilă de elaborarea, consultarea și diseminarea materialelor cu referință la activitățile ANB.