Permiterea deducerii cheltuielilor pentru crearea condițiilor normale de lucru

Permiterea deducerii cheltuielilor pentru crearea condiţiilor normale de lucru din punct de vedere al întreprinderii şi conform legislaţiei muncii.

Cu toate că au fost operate modificări în legislația fiscală, agenții economici consideră ca acestea nu sunt suficiente pentru a putea dezvolta capitalul uman. Mai mult ca atât, una din problemele des discutate de agenții economici este prețul spațiului locativ care nu este pe buzunarul angajaților. Aceștia au propus ca o parte din dobânda ipotecară să poată fi achitată de angajatorii care își doresc acest lucru, iar aceasta să fie deductibilă din masa impozabilă.

În același timp, în cadrul sedințelor în grupurile de lucru de pe lânga Consiliul Prim-ministrului s-a discutat despre lansarea programului „Prima casă", insa careva modificari în această direcție nu se atestă.

ANB a propus reducerea poverii fiscale pentru măsurile de creare a condiţiilor adecvate de lucru pentru angajaţi prin includerea în Codul Fiscal a normei privind deductibilitatea cheltuielilor pentru crearea condiţiilor adecvate de lucru pentru angajaţi si eliminarea dublei impozitări prin excluderea impozitării cu TVA a cheltuielilor de creare a condiţiilor adecvate de lucru pentru angajaţi prin modificarea art. 99 al Codului Fiscal.

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la CF (art. 24, alin. 19) şi a Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului (HG nr. 144 din 26.02.2014), au fost excluse din categoria cheltuielilor impozabile cu TVA, cheltuielile suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, în cuantumul stabilit de Regulament.

Cheltuielile pentru transportul organizat al angajaţilor pot fi deduse (şi scutite de TVA) în limita maximă a plafonului mediu de 25 lei (fără TVA) per angajat, pentru fiecare zi lucrată de către angajaţii transportaţi. În privinţa cheltuielilor pentru hrana organizată a angajaţilor, Regulamentul permite deducerea acestora (şi scutirea de TVA) cu mențiunea că salariul mediu lunar brut la angajator va fi egal sau va depăşi ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an.

Limita maximă permisă spre deducere a fost stabilită la nivelul de 35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajatul respectiv. Alte eventuale cheltuieli pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale angajaţilor (cu vaccinarea, asigurare cu ceai sau cafea a angajaţilor etc.) nu sunt pasibile în continuare deducerii şi scutirii de impozitare cu TVA, conform prevederilor actuale ale CF (art. 24 şi 99).

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la CF (art. 24, alin. 19) şi a Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului (HG nr. 144 din 26.02.2014), au fost excluse din categoria cheltuielilor impozabile cu TVA, cheltuielile suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, în cuantumul stabilit de Regulament.