Excluderea TVA la importul de utilaje de producție

Excluderea obligaţiei de plată a TVA la importul de echipamente şi utilaje de producţie şi prestare a serviciilor şi a scutirii de taxe vamale şi TVA la importul pieselor de schimb destinate deservirii pe garanţie.

În privinţa soluţiei respective, a fost înregistrat un progres doar în ceea ce priveşte restituirea TVA agenţilor economici care nu sânt înregistraţi în calitate de contribuabili de TVA şi care, începând cu 1 ianuarie 2013, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane.

Totuşi, în condiţiile în care a fost exclusă facilitatea de introducere a utilajului în capitalul statutar (social) fără plata TVA şi scutirea de plată taxei vamale pentru mijloacele fixe destinate includerii în capitalul statutar, calificativul acordat acestei priorităţi este „Fără schimbări”. Deşi,unele facilităţi la acest capitol se păstrează doar în conformitate cu art. 1011 al CF, care prevede restituirea TVA pentru investiţiile (cheltuielile) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi mijloace de transport, acestea sunt incomparabil mai mici decât cele de care agenţii economici puteau beneficia anterior.

La fel, se constată cazuri frecvente când, în rezultatul controalelor fiscale cu această ocazie, nu este restituită întreaga valoare a TVA aferentă investiţiei efectuate.

Luând in considerare că economia țării duce o lipsă acută de inovații și noi tehnologii în procesul de producție, asociațiile de business urmăresc scopul retehnologizării, de stimulare a creșterii economice și implementarea noilor tehnologii în procesul de producție. În acest sens, ele au propus excluderea obligației de plată a TVA la importul de echipamente și utilaje de producție.

Cu toate acestea, mari schimbări nu s-au atestat în implementarea soluțiilor propuse de comunitatea de afaceri, iar legislația fiscală rămâne a fi interpretată și la discreția funcționarilor publici.

Prin HG nr. 145 din 26.02.2014 a fost aprobat Regulamentul care determină modul de aplicare a facilităţilor fiscale prevăzute în art.103 alin.(1) pct. 29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal. În conformitate cu prevederile respective, nu se aplică TVA şi taxa vamală la importul livrărilor efectuate pe teritoriul ţării a activelor materiale pe termen lung utilizate la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor destinate includerii în capitalul statutar (social).

La fel, odată cu intrarea în vigoare a politicii fiscale pentru anul 2015, producătorii agricoli au fost scutiţi de obligaţia de achitare a TVA la procurarea tractoarelor, combinelor şi altei tehnici agricole importate şi/sau produse în Moldova. Această prevedere poate fi umbrită însă, dacă se acceptă propunerea înaintată de MF în politica fiscală pentru anul 2016 de exceptare a scutirii de TVA a părţilor (pieselor de schimb) pentru tehnica respectivă.

Astăzi nu se aplică TVA şi taxa vamală la importul livrărilor efectuate pe teritoriul ţării a activelor materiale pe termen lung utilizate la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor destinate includerii în capitalul statutar (social).

Iar din 2015, producătorii agricoli au fost scutiţi de obligaţia de achitare a TVA la procurarea tractoarelor, combinelor şi altei tehnici agricole importate şi/sau produse în Moldova.