Despre noi

Agenda Naţională de Business din Moldova (ANB) reprezintă o platformă comună a peste 35 de asociaţii de business şi camere de comerț și industrie, creată în noiembrie 2007, cu scopul de a susține și promova interesele de dezvoltare ale sectorului privat.

Scopul Agendei Naționale de Business

Identificarea problemelor (priorităţilor) comune ale mediului de afaceri, reprezentat de membrii reţelei ANB, în domeniile fiscal şi vamal şi propunerea de soluţii pentru depăşirea constrângerilor identificate.

Obiectivele Agendei Naționale de Business:

  • Consolidarea capacităţii asociaţiilor de afaceri în formularea politicilor de dezvoltare a antreprenoriatului în Republica Moldova
  • Elaborarea unei viziuni comune asupra priorităţilor în dezvoltarea antreprenoriatului din Moldova
  • Participarea la dialogul public-privat cu o voce unică
  • Influenţarea procesului decizional în domeniul reglementării activităţii de afaceri din Moldova prin implicarea activă şi transparentă în dialogul cu autorităţile