Excluderea sancțiunilor exagerate

Excluderea sancţiunilor exagerate, atunci când nu se confirmă intenţia încălcării legii şi existenţa unor prejudicii directe aduse statului. Introducerea echilibrului dintre mărimea prejudiciului adus şi cea a sancţiunii aplicate.

Chiar dacă legislația ce ține de controalele de stat a fost recent aprobată, iar numarul instituțiilor de control a fost micșorat, agenții economici consideră ca în cele mai multe cazuri controalele de stat sunt abuzive, iar amenzile aplicate sunt nejustificate, mai ales în cazurile când prejudiciile aduse statului din cauza unor încălcări neintenționate ale legislației. Potrivit asociațiilor de business din Moldova, unele autorități publice intervin în activitatea agenților economici fără a avea cauze clare, fără decizii de control și alte documente oficiale necesare. A fost semnalat și faptul că Sistemul Registrului de Stat al Controalelor (platforma informaţională controale.gov.md), nu este valorificată de către o serie de instituții de stat abilitate cu funcția de control.

Agenda Națională de Business a propus:

  • Reducerea numărului de sancţiuni (sau valorii sancţiunilor aplicate).
  • Introducerea normei care stabileşte legătura de cauzalitate dintre intenţie şi sancţiunea aplicată, precum şi echilibrul dintre mărimea prejudiciului şi a sancţiunii aplicate;
  • Introducerea normei privind aplicarea sancţiunilor doar de către instanţa de judecată

Ca şi în cazul instituirii mecanismului de sancţionare a funcţionarilor publici şi a conducătorilor autorităţilor publice pentru nerespectarea cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, în activităţile implementate cu suportul Proiectului Ameliorarea Competitivităţii II (PAC II), a fost inclusă şi revizuirea anuală a sancţiunilor pentru nerespectarea cadrului normativ al activităţii de întreprinzător. Ca şi în cazul precedent, însă, nu am atestat deocamdată careva modificări de ordin regulator în această direcţie.

Nu au fost înregistrate modificări.