Creşterea transparenţei activităţii Serviciului Vamal

Creşterea transparenţei activităţii Serviciului Vamal şi a predictibilităţii procedurilor vamale, astfel încât agenţii economici să poată prevedea pe cont propriu sumele care urmează a fi achitate pentru procedurile de import-export, precum şi documentele pe care vor fi obligaţi să le prezinte, dar şi durata şi consecutivitatea procedurilor.

Pentru export, numărul actelor care însoțeau declarația vamală a fost redus de la 9 la 3, iar pentru import - de la 11 la 3. Conform datelor Serviciului Vamal, anual, în mediu au loc 150 de mii de exporturi si 250 de mii importuri.

Codul Vamal și Hotărârile Guvernului în domeniul vamal nu determinau expres lista actelor necesare vămuirii și cuprindeau doar o normă generală, conform căreia declarațiile vamale, prezentate organului vamal, trebuiau să fie însoțite de documente necesare vămuirii. Serviciul Vamal solicită un număr mare de acte pentru vămuire de la antreprenori (9 la export și 11 la import), iar aceasta s-a văzut in costuri mari aferente activității de import/export și în timpul investit de către agenții economici.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a revizuit Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzut de Codul Vamal al Republicii Moldova, care are drept scop reducerea numărului de acte necesare vămuirii mărfurilor importate/exportate în Moldova.

A fost elaborat un Raport de auto-evaluare a necesităţilor şi priorităţilor RM în facilitarea comerţului şi eliminarea constrângerilor pentru business. Cu suportul Băncii Mondiale a fost elaborat un studiu privind constrângerile pentru business, studiu care a fost prezentat recent (februarie 2016). Pentru realizarea prevederilor FPAC de revizuire a actelor normative şi ordinelor SV, în vederea aducerii lor în conformitate cu angajamentele OMC, DCFTA şi Acordul de Asociere, pe parcursul anului 2015 au fost revizuite 26 acte normative ale Serviciului Vamal.

A fost elaborat un Raport de auto-evaluare a necesităţilor şi priorităţilor RM în facilitarea comerţului şi eliminarea constrângerilor pentru business. Cu suportul Băncii Mondiale a fost elaborat un studiu privind constrângerile pentru business, studiu care a fost prezentat recent (februarie 2016). Pentru realizarea prevederilor FPAC de revizuire a actelor normative şi ordinelor SV, în vederea aducerii lor în conformitate cu angajamentele OMC, DCFTA şi Acordul de Asociere, pe parcursul anului 2015 au fost revizuite 26 acte normative ale SV.