INDEPENDENT//Experţi: Ghișeul unic funcțional, soluția pentru diminuarea corupției

Anticorupție admin

Autorităţile publice din Republica Moldova sunt responsabile de prestarea unui şir de servicii destinate întreprinzătorilor la nivel național și la nivel local. Capacitățile administrative slabe, birocratizarea excesivă, neintegrarea sistemelor informaţionale ale diferitor instituţii sau interacţiunea insuficientă dintre diferite instituţii implicate în prestarea serviciilor publice, duc la o calitate nesatisfăcătoare a serviciilor respective, iar uneori generează corupție și costuri suplimentare exprimate în timp și resurse financiare, au constatat participanții la dezbaterea publică „Cum poate Ghișeul Unic contribui la diminuarea corupției”.

O soluție abordată la pentru reducerea corupției este ghișeul unic funcțional unde agentul economic se poate adresa şi obţine toate serviciile ce sunt de competenţa autorității publice, precum şi serviciile altor autorităţi. Plus la aceasta, întru reducerea contactelor cu funcționarii publici, comunitatea de afaceri consideră necesar de implementat și dezvoltat instrumentele de e-guvernare în relațiile dintre întreprinzători și autoritățile/instituțiile publice.

„Noi am considerat ca businessul nu doar să fie ascultat atunci când are probleme, dar să fie ascultat ca furnizor de soluții pentru dezvoltarea mediului de afaceri. În baza unui sondaj prezentat la sfârșitul lunii iunie am ajuns la concluzia că un lucru important pe care și-l dorește businessul este instituirea ghișeelor unice înțelese în sens european încât un reprezentat al mediului de afaceri să vină o singură dată și să-și rezolve problemele”, a explicat directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu.

În Republica Moldova au fost create mai multe astfel de ”Ghişee Unice” pentru serviciile publice prestate agenţilor economici, majoritatea din ele însă, la nivel central, iar la nivelul local acestea au fost înfiinţate în special cu suportul donatorilor internaţionali. În pofida utilizării pe larg a denumirii de „Ghişeu Unic”, în realitate există abordări dintre cele mai diverse ale implementării modelului și principiului de „Ghişeu Unic” în acordarea serviciilor publice.

„Principiul ”Ghișeul Unic” trebuie privit nu doar din perspectiva serviciilor de eliberare a actelor permisive în activitatea de întreprinzător, ci trebuie aplicat pentru întregul sistem de servicii publice, cu instituirea ”Ghişeelor Unice” în procedura de prestare şi a altor servicii publice. Procesul de instituire a principiului ”Ghișeului Unic” trebuie intensificat și extins asupra tuturor serviciilor publice prestate de autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru ridicarea calității serviciilor respective, reducerea costurilor și diminuarea corupției, fiind exclus contactul direct cu funcționarul public.”, a explicat economista IDIS Viitorul, Tatiana Lariușin.

Reprezentanții mediului de business, prezenți la discuții publice au spus că mediul de afaceri se confruntă cu birocrația, care generează corupția. „Este necesară o abordare instituţională mai largă şi intercooperare a autorităților/instituţiilor publice în prestarea serviciilor publice, pentru a facilita schimbul electronic de documente între autoritățile/instituţiile publice (inclusiv cu cele la nivel local), interoperabilitatea registrelor publice şi bazelor de date electronice de stat şi celor departamentale”.

http://independent.md/experti-ghiseul-unic-functiohnal-solutia-pentru-diminuarea-coruptiei/#.WcPITrJJbIV