REALITATEA:Experții IDIS: Ghișeul unic este o soluție pentru diminuarea corupției! Ce recomandări au înaintat pentru îmbunătățirea acestuia

Anticorupție admin

Capacitățile administrative slabe ale autorităţile publice din Republica Moldova, birocratizarea excesivă, neintegrarea sistemelor informaţionale ale diferitor instituţii sau interacţiunea insuficientă dintre diferite instituţii implicate în prestarea serviciilor publice, duc la o calitate nesatisfăcătoare a serviciilor respective, iar uneori generează corupție și costuri suplimentare exprimate în timp și resurse financiare. 

Potrivit studiului ”Cum poate comunitatea de afaceri din Moldova să devină parte a soluției în lupta împotriva corupției”, prezentat astăzi de experții IDIS ”Viitorul” și Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing “CBS-AXA”, comunitatea de afaceri este nemulțumită că trebuie să bată la ușile numeroșilor funcționari publici din diferite instituții publice pentru obținerea aprobărilor. 

O soluție pentru reducerea corupției este ghișeul unic funcțional unde agentul economic se poate adresa şi obţine toate serviciile ce sunt de competenţa autorității publice, precum şi serviciile altor autorităţi. Plus la aceasta, întru reducerea contactelor cu funcționarii publici, comunitatea de afaceri consideră necesar de implementat și dezvoltat instrumentele de e-guvernare în relațiile dintre întreprinzători și autoritățile/instituțiile publice.

În Republica Moldova au fost create mai multe astfel de ”Ghişee Unice” pentru serviciile publice prestate agenţilor economici, majoritatea din ele însă, la nivel central, iar la nivelul local acestea au fost înfiinţate în special cu suportul donatorilor internaţionali. În pofida utilizării pe larg a denumirii de „Ghişeu Unic”, în realitate există abordări dintre cele mai diverse ale implementării modelului și principiului de „Ghişeu Unic” în acordarea serviciilor publice.

”Principiul ”Ghișeul Unic” trebuie privit nu doar din perspectiva serviciilor de eliberare a actelor permisive în activitatea de întreprinzător, ci trebuie aplicat pentru întregul sistem de servicii publice, cu instituirea ”Ghişeelor Unice” în procedura de prestare şi a altor servicii publice. Procesul de instituire a principiului ”Ghișeului Unic” trebuie intensificat și extins asupra tuturor serviciilor publice prestate de autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru ridicarea calității serviciilor respective, reducerea costurilor și diminuarea corupției, fiind exclus contactul direct cu funcționarul public”, a explicat economista IDIS Viitorul, Tatiana Lariușin.

Reprezentanții mediului de business, prezenți la discuții publice au spus că mediul de afaceri se confruntă cu birocrația, care generează corupția. ”Este necesară o abordare instituţională mai largă şi intercooperare a autorităților/instituţiilor publice în prestarea serviciilor publice, pentru a facilita schimbul electronic de documente între autoritățile/instituţiile publice (inclusiv cu cele la nivel local), interoperabilitatea registrelor publice şi bazelor de date electronice de stat şi celor departamentale”.

Astfel, experții susțin că este necesar de elaborat cadrul normativ de reglementare a serviciilor publice la nivelul normelor primare pentru a defini clar ”serviciile publice” şi diversitatea de servicii publice, alte noțiuni din practicile pozitive internaționale, precum ”front-office” şi ”back-office”. De asemenea, se recomandă promovarea campaniilor de informare a cetățenilor pentru ridicarea gradului de percepţie, asimilare şi susţinere de către populaţie a e-Transformării guvernării în Republica Moldova.

http://www.realitatea.md/-video--expertii-idis--ghiseul-unic-este-o-solutie-pentru-diminuarea-coruptiei--ce-recomandari-au-inaintat-pentru-imbunatatirea-acestuia_62667.html