TVR MOLDOVA: Reprezentanţii mediului de afaceri susţin că ghişeul unic funcţional este soluţia pentru diminuarea corupţiei

Anticorupție admin

Capacităţile administrative slabe, birocratizarea excesivă, neintegrarea sistemelor informaţionale ale diferitor instituţii sau interacţiunea insuficientă dintre diferite instituţii implicate în prestarea serviciilor publice, duc la o calitate nesatisfăcătoare a serviciilor respective, iar uneori generează corupţie şi costuri suplimentare exprimate în timp şi resurse financiare, sunt părerile participanţilor la dezbaterea publică „Cum poate ghişeul unic contribui la diminuarea corupţiei”.

Specialiştii spun că o soluţie pentru reducerea corupţiei este ghişeul unic funcţional, precum şi implementarea şi dezvoltarea unor instrumente de e-guvernare în relaţiile dintre întreprinzători şi autorităţile/instituţiile publice. 

Igor Munteanu, directorul IDIS Viitorul, a menţionat că un lucru important pe care şi-l doreşte businessul este instituirea ghişeelor unice care să rezolve toate problemele mediului de afaceri.

„Principiul „ghişeul unic” trebuie privit nu doar din perspectiva serviciilor de eliberare a actelor permisive în activitatea de întreprinzător, ci trebuie aplicat şi extins asupra tuturor serviciilor publice prestate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru ridicarea calităţii serviciilor respective, reducerea costurilor şi diminuarea corupţiei, fiind exclus contactul direct cu funcţionarul public”, a explicat economista IDIS Viitorul, Tatiana Lariuşin. 

http://tvrmoldova.md/economic/reprezentantii-mediului-de-afaceri-sustin-ca-ghiseul-unic-functional-este-solutia-pentru-diminuarea-coruptiei/