Apel către Guvern: Transparență, funcționari publici responsabili și drepturi respectate pentru un mediu de afaceri competitiv în Moldova

economie admin

 

Servicii electronice pentru business, crearea unui oficiu de Ombudsman în afaceri, auditul schemelor de privatizare a întreprinderilor de stat sau publicarea și monitorizarea contractelor de achiziții publice. Sunt doar câteva dintre recomandările propuse de către antreprenorii din Moldova pentru asigurarea unui mediu de afaceri competitiv. Recomandările, care au fost expediate Guvernului printr-o declarație comună, au fost făcute publice pe 10 iunie, în cadrul unei mese rotunde organizată de către Agenda Națională de Business.

Planul de recomandări include nouă priorități principale pentru business. Acestea fac referință la dialogul dintre autoritățile publice și mediul de afaceri, servicii electronice pentru business, responsabilizarea funcției publice, protecția drepturilor oamenilor de afaceri, reforma justiției, achiziții publice transparente și creșterea competivității mediului privat.

Imprevizibilitatea și riscurile majore pentru business sunt cauzate de procesul legislativ netransparent în Parlament, care nu asigură un dialog public – privat eficient, nu implică și nu ia în considerație opinia businessului, susține Viorel Pârvan, jurist în cadrul IDIS Viitorul. În opinia lui, nu sunt respectate nici prevederile legale în domeniul transparenței decizionale, fapt ce duce la adoptarea normelor ce dăunează activitatea mediului de afaceri.

Printre problemele evocate de către antreprenori se numără cadrul legal generator de corupție, procedurile birocratice pentru obținerea certificatelor, politizarea actului de administrare, achiziții netransparente și dependența politică a instituțiilor judecătorești. În acest sens, Carolina Linte, directorul Asociației Naționale a Producătorilor de Lapte, consideră: „Realitate cu care se confruntau exportatorii la intrarea în vigoare a DCFTA și realitatea actuală diferă. De aceea, este necesară o mai bună coordonare între instituțiile statului în procesul de susținere a exportatorilor. Pentru elaborarea politicilor calitative, dialogul cu mediul de afaceri ar aduce o valoare practică adaugată”. 

Un factor deosebit de important îl joacă funcționarii publici și controlul public asupra actului de guvernare” , este de părere Igor Crapivca, președintele CROA „TIMPUL”.

Avem nevoie de un Ombudsman care să se ocupe de problemele oamenilor de afaceri, care să protejeze businessul și să reacționeze și să poată sesiza în caz de necesitate Curtea Constituțională și Președinția”, propune economistul Veaceslav Ioniță. O altă propunere pentru dezvoltarea mediului de afaceri vine și de la directorul Uniunii Transportatorulor și Drumarilor din Moldova Eugen Dațco: „Pentru perfecționarea mecanismelor de implementare a legii este nevoie de resetarea ei. Revizuite trebuie și consiliile consultative pe lângă instituțiile publice prin introducerea noțiunilor clare privind reprezentivitatea oamenilor de afaceri”.

Potrivit reprezentanților mediului de afaceri, actele normative sunt elaborate și adoptate fără consultarea sau cu consultarea formală a businessului, drepturile oamenilor de afaceri nu sunt respectate, sistemul actual al controalelor de stat este orientat spre sancționarea agentului economic, achizițiile publice sunt câștigate după interese, iar întreprinderile de stat se află în afara controlului și supravegherii publice.

Antreprenorii susțin de-oligarhizarea economiei și consideră că dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv şi atractiv, poate avea loc doar în condiţiile în care normele şi regulile sunt egale pentru toţi, iar mediul de afaceri este consultat şi ascultat de către autoritățile publice. „Businessul din Moldova trebuie să își desfășoare activitatea într-un mediu favorabil, să se dezvolte constant, să creeze noi locuri de muncă, să contribuie la creșterea competitivității economiei naționale, iar relaţiile de parteneriat cu autorităţile publice să fie stabile şi puternice. Pentru asta, consiliul Agendei Naționale de Business promovează dialogul-public privat prin respectarea transparenței decizionale la toate nivelurile de guvernare”, consideră economista Tatiana Lariușin și coordonatoarea Agendei Naționale de Business.

De asemenea, membrii Agendei Naționale de Business se declară deschiși pentru a veni cu expertiză la elaborarea Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova.

.............

Agenda Naţională de Business din Moldova (ANB) reprezintă o platformă comună a 32 de asociaţii de business şi Camere de Comerţ, creată în noiembrie 2007, reunită în cadrul reţelei cu scopul de a influenţa politicile şi practicile autorităţilor publice din domeniul reglementării activităţii de afaceri.