Propunerile oamenilor de afaceri din Moldova pentru Planul de Acțiuni al Guvernului

economie admin

Agenda Națională de Business promovează protecția drepturilor oamenilor de afaceri în fața abuzurilor comise de către sau prin intermediul reprezentanților sistemului judiciar luînd în calcul că în ultimii ani au fost numeroase cazuri de privare de dreptul de proprietate (scheme raider), cu concursul instanţelor de judecată, dar și procuratura, poliția, Serviciul Fiscal (blocarea conturilor bancare ale companiilor), executorii judecătorești, administratorii de insolvabilitate. Acțiunile propuse de către Agenda Națională de Business au fost expediate Guvernului în contextul consultării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020.

Propunerile adresate Guvernului includ șase priorități principale pentru business. Acestea fac referință la protecția drepturilor oamenilor de afaceri, servicii electronice pentru business, achizițiile publice, activitatea controlului de stat asupra activității de întreprinzător, dialogul dintre autoritățile publice și mediul de afaceri și transparența întreprinderilor de stat.

„Planul de Acțiuni al Guvernului nu cuprinde acțiuni îndreptate spre protecția drepturilor oamenilor de afaceri în fața abuzurilor comise de către sau prin intermediul reprezentanților sistemului judiciar. În acest sens, este oportună constituirea funcţiei de Ombudsman în afaceri, introducerea unor mecanisme eficiente de rezolvare a disputelor şi litigiilor economice și răspunderea judecătorilor care au admis deposedarea ilegală de proprietate a oamenilor de afaceri”, susține Viorel Pârvan, jurist în cadrul Agendei Naționale de Business. În opinia lui, procesul legislativ este unul netransparent în Parlament, care nu asigură un dialog public – privat eficient, nu implică și nu ia în considerație opinia businessului.

Potrivit reprezentanților mediului de afaceri, actele normative sunt elaborate și adoptate fără consultarea sau cu consultarea formală a businessului, fără a ține cont de recomandările acestora, sistemul actual al controalelor de stat este orientat spre sancționarea agentului economic, achizițiile publice sunt câștigate după interese, iar întreprinderile de stat se află în afara controlului și supravegherii publice. De asemenea, oamenii de afaceri se confruntă cu aceleași probleme de corupție, pierdere de timp și bani pentru obținerea actelor permisive.

Astfel, oamenii de afaceri solicită digitalizarea serviciilor publice, cum ar fi „ghișeele unice” funcționale unde se pot adresa şi obţine toate serviciile ce sunt de competenţa autorității publice; informarea și consultarea permanentă și obligatorie a businessului, prin intermediul asociațiilor reprezentative; continuarea activității Consiliului Economic în formatul actual, dar cu setarea permanentă a agendei pe prioritățile businessului; transparența întreprinderilor de stat și accesul publicului la informațiile despre organizarea și activitatea lor:împrumuturile obținute de întreprindere, contractele de achiziții publice încheiate, patrimoniul, veniturile salariale etc.

În documentul de propuneri semnat de Consiliul al Agenda Națională de Business se mai arată că în Planul de Acțiuni a Guvernului s-a omis includerea unor acțiuni importante în viziunea businessului cu referință la controlul  de stat. Aceste acțiuni includ printre altele aplicarea prezumției nevinovăției în relațiile dintre instituțiile publice și businessul privat, cât și adoptarea legii prevenției, potrivit căreia la prima încălcare, agentului economic i se aplică sancțiunea de avertisment, fără aplicarea altor sancțiuni complementare, cu întocmirea unui Plan de remediere.

Antreprenorii mai susțin de-oligarhizarea economiei și consideră că dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv şi atractiv, poate avea loc doar în condiţiile în care normele şi regulile sunt egale pentru toţi, iar mediul de afaceri este consultat şi ascultat de către autoritățile publice. „Suntem pentru înăsprirea a tot ce este tangent cu „off-shorurile”, însă nu considerăm necesar de a „criminaliza” aceste activități și sancționa penal reprezentanții oamenilor de afaceri”, consideră economista Tatiana Lariușin și coordonatoarea Agendei Naționale de Business.

Reprezentanții Agendei Naționale de Business au elaborat și formulat mai multe soluții și propuneri de reforme rapide și prioritare, adresate Prim-ministrului în contextul lansării Programului de activitate al Guvernului și priorităților de de-oligarhizare a țării.

Consiliul Agendei Naționale de Business

.............
Agenda Naţională de Business din Moldova (ANB) reprezintă o platformă comună a 32 de asociaţii de business şi Camere de Comerţ, creată în noiembrie 2007, reunită în cadrul reţelei cu scopul de a influenţa politicile şi practicile autorităţilor publice din domeniul reglementării activităţii de afaceri.